Notariusz – co musi, a czego nie może?

0
1109
Notariusz - co musi, a czego nie może?

Notariusz w polskim systemie prawnym jest powoływany przez ministra sprawiedliwości oraz upoważniany do sporządzania aktów notarialnych i wykonywania innych czynności notarialnych. Pracę i działalność notariuszy reguluje szereg praw, ale wśród nich najważniejsza jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku o prawie o notariacie.

Kim jest notariusz?

Etymologia słowa notariusz pochodzi z języka łacińskiego od notarius. Co ciekawe, w Polsce dawniej nazywano ich rejentami. Kierując się obecną definicją – według systemów prawnych, które należą do systemu prawa kontynentalnego – notariusze to prawnicy, osoby godne zaufania, które mają za zadanie świadczyć pomoc prawną oraz pełnić obowiązki związane z tworzeniem aktów stosowania prawa. Oprócz tego, warto wspomnieć, iż są oni w pojęciu prawnym funkcjonariuszami prawnymi, co z kolei oznacza, że korzystają z ochrony, jaka im przysługuje.

Notariusze – cele i zadania

Notariusze mają wiele zadań oraz obowiązków. Mimo to, ich celem jest ograniczenie w obrocie prawnym sporów sądowych poprzez zagwarantowanie profesjonalnego nadzoru czynnościom kontraktowym. To z kolei przekłada się na dbałość o porządek prawny. Należy wspomnieć, że korzysta on z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Wśród zadań notariuszy można wymienić wiele pozycji. Najważniejszymi, które znane są większości osobom – jest sporządzanie aktów notarialnych, a także aktów poświadczenia dziedziczenia (mówiąc prościej – testamentów). W razie śmierci autora testamentu, notariusze odczytują go w obecności wszystkich dziedziców. Oprócz tego, mają oni sporządzać weksle i czeki, doręczać oświadczenia, tworzyć poświadczenia, podejmować czynności, które dotyczą europejskiego poświadczenia spadkowego, przyjmować na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty oraz dane cyfrowe.

Ograniczenia dla notariuszy

Praca notariusza wiąże się również z pewnymi ograniczeniami. Wśród nich wymienić należy między innymi ograniczenie kategoryczne, to jest zakaz podejmowania zajęcia, które może przeszkadzać w pełnieniu jego obowiązków, bądź dopuścić do uchybiania się od wykonywanego zawodu. Mowa tutaj między innymi o przemyśle, handlu, pośrednictwie oraz doradztwie w interesach.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here