Jak wygląda praca w Straży Granicznej?

0
1239
straż graniczna

Służby mundurowe to takie zawody jak strażak, policjant, strażnik miejski, wojskowy, inspektor ruchu drogowego czy właśnie strażnik graniczny. Może się wydawać, że są to z pozoru bardzo popularne zawodu, jednak nie każdy wie, że aby pracować w służbie mundurowej trzeba się nieźle natrudzić. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie zawód, którym jest strażnik graniczny. Kim on w ogólne jest? Co należy go jego obowiązków? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/praca-w-strazy-granicznej/ 

Straż Graniczna – czym dokładnie jest ta służba mundurowa?

Niektórzy bardzo dobrze wiedzą i zdają sobie sprawę z obowiązków, które spoczywają na barkach strażników granicznych. Inny nie mają zielonego pojęcia, na czym ten zawód polega. Straż Graniczna jest to bowiem fundacja mundurowa, której głównym zadaniem jest ochrona granic państwowych i kontrola ruchu granicznego w naszym kraju. W jej skład wchodzi kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Służba nie służy jedynie ochronie bezpieczeństwa kraju, ale również całej Unii Europejskiej.

Co należy do obowiązków strażnika granicznego? 

Aby lepiej zrozumieć, co należy do obowiązków Straży Granicznej skorzystaliśmy z informacji, które zawarte są w art. 1. ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Według tej ustawy:

,,Do zadań Straży Granicznej należy:

1) ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu;

2) organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;

2a) zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez:

a) kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium,

b) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych,

c) zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną migracją,

d) realizowanie, w zakresie swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

e) współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek tych organów i podmiotów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.’’

Zobacz też: http://www.mooseart.pl/wirtualna-asystentka-ile-zarabia/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here