Specyfika kredytu hipotecznego

0
960
Specyfika kredytu hipotecznego

Nie ma wątpliwości, że nazwa kredytu hipotecznego nie znajduje uzasadnienia w celu realizowanej dzięki kredytowi inwestycji, ale bierze swoje źródła w formie zabezpieczenia kredytu przyjętej przez bank. Mniejsze znaczenie albo żadnego nie ma tu, czy zawiązany kredyt przeznaczony jest na budowę, na zakup czy też na remont jakiejś nieruchomości. Ważne, że bank objął hipoteką nieruchomość, która to hipoteka jest zabezpieczeniem dla prawidłowej spłaty kredytu. Z natury rzeczy, kredyty hipoteczne są zawierane na spore kwoty. Kredyty w mniejszej wysokości zabezpieczane są przez banki na ogół w inny sposób – stosowane są weksle czy ubezpieczenia. Kredyty hipoteczne, poza sporymi wysokościami, charakteryzują się dłuższym okresem trwania. Często sięgają 20 – 35 lat. A skoro tak, to tym bardziej przy ich zawieraniu należy ze szczególną starannością przeczytać zapisy oferowanej przez bank umowy, wszak decyzja o kredycie hipotecznym w takim, a nie innym kształcie, może rzutować na całe życie kredytobiorcy.

http://www.inscripte.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here