Kto udziela kredytów?

0
1180
Kto udziela kredytów?

Polskie prawo stanowi o tym, że kredytów mogą udzielać jedynie banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub inne jednostki organizacyjne uprawnione do tego na podstawie ustawy. Każdy inny podmiot wykonujący czynności, które według ustawy są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla instytucji bankowych, jest nielegalny, a dodatkowo jest to bardzo kosztowne przestępstwo, ponieważ kara grzywny może wynieść nawet do, bagatela, 5 milionów złotych polskich. Inną możliwą formą kary jest pozbawienie wolności, nawet do trzech lat. W umowie kredytowej występują dwie strony – wierzyciel (instytucja bankowa) oraz kredytobiorca, Ale to właśnie podmiot udzielający kredytu jest ustanowiony stroną dominującą, co upoważnia do takich działań jak: kontrola wykorzystania udzielanego kredytu, a także ma możliwość uzależnienia udzielenia kredytu od przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej – co bardzo istotne- strona nie ma obowiązku udzielenia kredytu nawetwtedy, jeśli taką zdolność osoba posiada.

http://www.dzialaj.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here