Konto dla studenta

0
1395
Konto dla studenta

Okres studiów jest czasem wzmożonej nauki. Nie można jednak przy tej okazji zapomnieć o innych aktywnościach życiowych, na przykład o uczęszczaniu na imprezy czy o uprawianiu sportu. Niestety, budżet studencki bywa bardzo okrojony, co niekoniecznie sprzyja rozwijaniu pasji. W takiej sytuacji warto zastanowić się na pytaniem, jak pozyskać dodatkowe środki na określone aktywności w życiu. Zdecydowanie zaleca się wyrobienie jak najwcześniej nawyku oszczędzania. Bardzo dobrym sposobem jest założenie konta w banku. Sprzyja to odkładaniu pewnych sum pieniędzy oraz racjonalnemu planowaniu wydatków.

Niemal każdy bank oferuje obecnie konto dla studenta. Z myślą o tej grupie społecznej stworzone zostały specjalne oferty, które umożliwiają uzyskiwanie dodatkowych rabatów. Jak powszechnie wiadomo, wielu biznesmenów to byli studenci. Doskonale oni znają ich potrzeby, dlatego decydują się na wyciągnięcie pomocnej dłoni w ich kierunku. Bardzo ważne jest przy tym, że największe restauracje w kraju oferują liczne bonifikaty, dzięki którym studenci mogą nabywać smaczne dania za bezcen. Przeważnie takie przedsiębiorstwa mają podpisane umowy lojalnościowe z bankami, które współfinansują programy pomocowe. Tym samym osoby, które mają konto studenckie w wybranym banku, mogą korzystać z licznych zniżek i promocji. Oferta ta jest z roku na rok coraz bardziej rozbudowywana. Obecnie możliwe jest uzyskanie darmowych karnetów na basen czy siłownię. Ponadto w przypadku, gdy student dokonuje zapłaty za benzynę lub inny podobny towar, na jego konto trafiają specjalne punkty. Może on je z powodzeniem wymieniać na nagrody bądź bony towarowe, które będzie mógł wydać w najbliższym sklepie.

Dużą zaletą konta studenckiego jest również minimum opłat. Niemal powszechnie dostępną promocją jest brak opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. Sprawia to, że słuchacz uczelni wyższej może z powodzeniem korzystać z bankowości elektronicznej bez obaw, że zapłaci za to jakąkolwiek sumę pieniędzy. Ponadto w przypadku, gdy okaże się konieczne wysłanie przelewu na wybrany rachunek bankowy, możliwe będzie zweryfikowanie go przez wiadomość SMS zupełnie za darmo. Odróżnia to konta studenckie od rachunków klientów indywidualnych, którzy muszą ponosić z tego tytułu znaczące opłaty. Także wszelkie prowizje, które pobierane są w bankomatach, nie obciążają studenckiego budżetu. Możliwości jest wiele, a banki prześcigają się w ofertach dogodnych dla osób zdobywających aktualnie wykształcenie wyższe. Sprawia to, że w łatwy sposób można uzyskać preferencyjne warunki.

Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość zaciągnięcia kredytu studenckiego w danym banku. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, do którego można uzyskać dofinansowanie z przeznaczonych na ten cel funduszów państwowych. Taki kredyt znacząco różni się od klasycznej pożyczki, ponieważ jest bardzo nisko oprocentowany. Na każdy uzyskany tysiąc złotych wystarcza przeważnie odprowadzenie 10 złotych tytułem odsetek od udzielonego zobowiązania. Ponadto banki nie mają możliwości pobierania prowizji od transakcji ze studentami. Wszelkie koszty, które mogłaby ta instytucja stracić wskutek udzielenia takiej oferty, są rekompensowane przez państwową dotację. Bardzo ważne jest, że kredytu studenckiego nie trzeba spłacać w trakcie nauki na uczelni wyższej. Dodatkowo udzielany jest okres karencji, w ramach którego absolwent akademii może z powodzeniem znaleźć pracę, aby móc na spokojnie spłacać zaciągnięte w banku zobowiązanie. Tak korzystna oferta powoduje, że obecnie niemal każdy student decyduje się na skorzystanie z możliwości, jakie dają kredyty studenckie.

W ramach konta bankowego dla słuchaczy uczelni wyższych możliwe jest także wyrobienie karty z debetem. Jego wysokość jest przeważnie ustalana w porozumieniu z pracownikiem banku. Będzie on w stanie ocenić, jakie dochody może racjonalnie osiągać student i czy będzie zdolny do spłaty zobowiązania. Z reguły jednak debet do kilku tysięcy złotych nie wymaga nawet sprawdzania zdolności kredytowej. Dla banku jest to suma bagatelna. Ponadto w przypadku, gdyby student ociągał się z zapłatą niskich rat, możliwe będzie doliczenie mu pokaźnych kosztów windykacyjnych. Sytuacja ta sprawia, że banki są optymistycznie nastawione do tej grupy klientów i nie robią większych problemów z udzieleniem niezbędnego do życia świadczenia.

Jak wiadomo, zdarzają się studenci, którzy wykazują skłonności do oszczędzania każdego grosza. Specjalnie dla nich stworzona została możliwość łatwego lokowania pieniędzy. Co do zasady oprocentowanie takich lokat jest znacznie wyższe niż w przypadku klientów indywidualnych. Wynika to z faktu, że banki skłaniają studentów do racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami. Warto jednak pamiętać, że niedozwolone są jakiekolwiek transakcje w czasie, gdy środki zostały zamrożone. Zlecenie ich wypłaty może wiązać się z koniecznością zapłaty znacznej prowizji. Dlatego taki krok należy bardzo dokładnie przemyśleć, bowiem w dłuższej perspektywie może on okazać się niezwykle niekorzystny. Na szczęście jednak studenci dokładnie czytają ogólne warunki kredytowania, co sprawia, że omawiana wyżej sytuacja nie może mieć miejsca.

Wielu studentów decyduje się na założenie pierwszego biznesu już w trakcie pobierania nauki na uczelni wyższej. Banki wychodzą naprzeciw ich potrzebom i oferują ciekawą usługę, która nosi nazwę inkubator przedsiębiorczości. W jego ramach student może poprowadzić swoją pierwszą firmę na próbę. Korzysta w tym zakresie z zdolności prawnej banku, który jest stroną wszystkich umów i to jego dane widnieją na wystawianych fakturach. Jest to bardzo korzystne, ponieważ osoba pobierająca naukę zobowiązana jest jedynie do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki temu unika zapłaty znacznych należności publicznoprawnych. Wszelkie daniny odprowadzane są jedynie przez bank. Tak zwana firma na próbę to dobre rozwiązanie dla osób niezdecydowanych, które jeszcze nie wiedzą, czy ich pierwsze przedsiębiorstwo nie okaże się katastrofą dla ich portfela.

https://www.irelandstats.com/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here