Auschwitz-Birkenau Tour

0
1472
Auschwitz-Birkenau Tour

Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu to zespół nazistowskich obozów koncentracyjnych, jakie istniały w okresie II wojny światowej na okupowanych przez nazistów ziemiach polskich. W skład tego kompleksu w latach 1940-1945 wchodziły: KL Auschwitz I, KL Birkenau i KL Monowitz. Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu to największy hitlerowski obóz koncentracyjny, stworzony jako narzędzie stopniowego, planowego wyniszczania więźniów różnej narodowości – w szczególności zaś od drugiej połowy 1942 roku – największy ośrodek masowej zagłady Żydów. Auschwitz – Birkenau założony został z myślą o więźniach narodowości polskiej i w w pierwszych dwóch latach jego istnienia to właśnie Polacy stanowili przeważającą grupę narodowościową, zaś Żydzi do końca 1941 roku osadzani tam byli na tych samych zasadach jak inne nacje, za indywidualne naruszenia prawa i zarządzeń hitlerowskich władz. Aby dogłębnie poznać tę tragiczną część historii II wojny światowej, warto skorzystać z ciekawej oferty (Auschwitz – Birkenau tour).

 Auschwitz – Birkenau – największy ośrodek zagłady

W latach 1942-1944, w ramach „ostatecznego rozwiązywania kwestii żydowskiej” (Endlösung der Judenfrage), KL Auschwitz pełnił rolę największego ośrodka zagłady ludności żydowskiej w Europie i na świecie. Do połowy lipca 1942 r. część transportów żydowskich przybywających do KL Auschwitz kierowano bezzwłocznie do komór gazowych. Jedynie Żydów uznanych za zdolnych do pracy, umieszczano w obozie jako więźniów i stopniowo eksterminowano, w miarę utraty sił i przydatności roboczej.

W efekcie tych regularnie przeprowadzanych selekcji przeżywało przeciętnie około 20 procent osób uznawanych za zdolnych do pracy i tylko oni uzyskiwali status więźniów. Byli  często przenoszeni z KL Auschwitz do jego podobozów tworzonych w okolicy Auschwitz i na Górnym Śląsku oraz do obozów koncentracyjnych funkcjonujących na terenie całej Europy. Od drugiej połowy 1942 roku, Żydzi stanowili już większość wśród więźniów. Największą grupę wśród osób pochodzenia żydowskiego  – około 430 tysięcy osób – deportowano do KL Auschwitz w okresie od kwietnia do sierpnia 1944 roku z Węgier. Auschwitz – Birkenau był także ostatnim etapem dla około 300 tysięcy Żydów z okupowanych ziem polskich, 73 tysięcy z Protektoratu Czech i Moraw oraz Słowacji, 69 tysięcy z Francji, 60 tysięcy z Holandii, 55 tysięcy z Grecji, 25 tysięcy z Belgii, 23 tysiące z Niemiec i Austrii, 10 tysięcy z Jugosławii, a także 7,5 tysiąca z Włoch i 690 osób z Norwegii.

Łącznie w KL Auschwitz zginęło co najmniej 1 mln Żydów, z czego jedynie około 100 tysięcy byli zarejestrowani jako więźniowie. Ponad 900 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego zostało zlikwidowanych niezwłocznie lub niedługo po przywiezieniu. Działo się to przede wszystkim w komorach gazowych.

Poza Żydami, Polakami, Cyganami i jeńcami radzieckimi osadzono w obozie około 25 tysięcy więźniów innych narodowości. Badania nad losem pozostałych grup narodowościowych nie zostały dotychczas zakończone, dlatego istniejące dane liczbowe wciąż są jedynie  fragmentaryczne i ciągle funkcjonują jako otwarte.

Auschwitz – Birkenau tour – wizyty w wyjątkowym miejscu pamięci

Wizyta w tym szczególnym miejscu pamięci to nie tylko wyjątkowe doświadczenie edukacyjne, ale i przeżycie głęboko osobiste. Auschwitz – Birkenau tour gwarantuje dotrzymanie najwyższych standardów organizacyjnych i merytorycznych, a także należytej atmosfery i oprawy emocjonalnej – jaka powinna być w tak wyjątkowym miejscu martyrologii.

Istnieje możliwość wyboru różnych rodzajów zwiedzania:

 1. Zwiedzanie ogólne (2,5 godz.)
 2. Zwiedzanie ogólne (3,5 godz.)
 3. Zwiedzanie ogólne w tzw. turach (3,5 godz.)
 4. Zwiedzanie studyjne jednodniowe (6 godz.)
 5. Zwiedzanie studyjne dwudniowe (2×4 godz.)

Proponowane są  specjalne, bonusowe ceny usług przewodnickich dla zorganizowanych grup młodzieży z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz grup studenckich z Polski. Aby poznać miejsce, które stało się podczas II wojny światowej symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni, popełnionych na tak wielu nacjach, w tym szczególnie na Żydach, niezbędne jest odwiedzenie obydwu części byłego obozu. Na pobyt w ramach odwiedzin z Auschwitz – Birkenau tour należy poświęcić przynajmniej około 3 godziny, które przeznaczone zostaną na zwiedzenie udostępnionych terenów i większości pozostałych obiektów w byłych obozach w Auschwitz I i Auschwitz-II Birkenau.

Muzeum zwiedzać można we wszystkie dni roku, oprócz 1 stycznia, 25 grudnia i w pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych. Rozpoczęcie zwiedzania możliwe jest w godzinach:

 • 7:30 – 14:00 grudzień
 • 7:30 – 15:00 styczeń, listopad
 • 7:30 – 16:00 luty
 • 7:30 – 17:00 marzec, październik
 • 7:30 – 18:00 kwiecień, maj, wrzesień
 • 7:30 – 19:00 czerwiec, lipiec, sierpień

Informacje organizacyjne stanowią podstawowe ramy programu pobytu w tym szczególnym miejscu, a Auschwitz – Birkenau tour zapewnia indywidualne dopasowanie sposobu zwiedzania do potrzeb osób, które chcą odwiedzić były nazistowski obóz koncentracyjny.

Źródło: http://cracowvisit.com/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here